Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC)

Uitbreiding en renovatie van bestaand clubgebouw

HD heeft de architectenopdracht van ontwerp tot en met aanbesteding verkregen voor de verbouw / nieuwbouw van het clubhuis van de Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) te Gouda. Op uitnodiging van GMHC is door HD geparticipeerd in een ideeën- en ontwerpprijsvraag voor de renovatie en uitbreiding van het bestaande clubhuis. Op basis van een concept en ontwerp in combinatie met offertepresentatie heeft HD deze tender gewonnen.

Het huidige clubhuis van de GMHC is gelegen in het sportpark Groenenhoven in Gouda. Het gebouwtje van rond 1980 is klein en heeft een gedateerde staat en uitstraling. Door de groei van de club, met een ledenaantal van ca. 900 leden, voldoet deze niet meer aan de gebruikerswensen in grootte, functionaliteit en kwaliteit.

Het ontwerp van HD geeft met een passende uitbreiding het clubhuis een nieuwe, frisse en moderne uitstraling. Deze sluit zowel functioneel als in uitstraling beter aan bij de huidige wensen en geeft de club weer identiteit.

In nauw overleg met de hockeyclub zijn de plannen uitgewerkt en waar nodig aangepast.

Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC)

Ontwerp

Voor de vormgeving van het ‘nieuwe’ clubgebouw is inspiratie gevonden in het onderwerp hockey en de locatie van het groenhovenpark. Dit is in het ontwerp als onderliggend thema gebruikt voor de vormgeving van het nieuwe voorstel. Daarbij is een nieuwe uitstraling voorgesteld die aansluit bij de identiteit van de hockeyclub.
 
Voor het huidige clubgebouw is een voorplein aanwezig, echter de verbinding van het plein met de clubruimte op de 1e verdieping is slecht. In het plan is met de uitbreiding getracht deze verbinding te maken. Het verhoogde plein op het dak van de nieuwe kleedkamers maakt een directe relatie met de clubruimte. Een plek voor verblijven, ontmoeten, samenkomen en aanmoedigen. De verhoging is getrapt ontworpen, waarmee tevens een tribune is gecreëerd. De tribune is tevens een entreetrap naar het terras en de clubruimte. De geïntroduceerde luifel creëert een duurzame zomer-winter situatie en accentueert de plek van de nieuwe entree.
 
Gekozen is voor een modern, strak en fris uiterlijk waarbij de materialisatie is gebaseerd op een ultieme inpassing op zijn locatie. Door toepassing van duurzaam (accoya) hout krijgt het clubhuis zijn vriendelijke uitstraling, passend bij de club en zijn omgeving. Daarbij is de clubruimte transparant vormgegeven, waarbij duidelijk de binnen-buiten relatie wordt gemaakt. Hierbij is een panoramische oriëntatie en zicht op de velden gecreëerd.
Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC)

Duurzaamheid

  • Integratie van bestaand clubgebouw
  • Ontworpen luifel als zonwering (principe zomer-winter)
  • Kwaliteit van daglicht en transparantie (ook in kleedkamers)
  • Gebruik van (gerecyclede) natuurlijke materialen

Tekeningen/Plattegronden

Plattegronden
De uitbreiding is een eenvoudige vierkant hoofdvorm ontworpen met een optimale situering op het plein en van de kleedkamers. De tribune aan de veldzijde is hierin geïntegreerd. Vanuit de nieuwe entree is de clubruimte bereikbaar gemaakt met een nieuwe brede trap. De begane grond van het bestaande deel wordt voor een groot deel benut voor de gewenste berging- en opslagruimten. Op de verdieping is de grotere clubruimte één grote ruimte. In het ontwerp zijn gebouwdelen apart afsluitbaar gemaakt om het clubhuis multifunctioneel inzetbaar te maken. Clubruimte en kleedkamers zijn gescheiden van elkaar te gebruiken.
 
Fasering
Het plan is gefaseerd ontworpen. In de eerste fase zou de uitbreiding met tribune als losse gebouwdeel kunnen worden gerealiseerd. Het dak krijgt hierbij wel een verbinding met de bestaande clubruimte. Ook de bestaande toegang blijft behouden. In de tweede fase zou de begane grond van het bestaande deel worden heringericht met de bergingen. Daarbij kan de nieuwe pui van de clubruimte en de nieuwe entree worden gerealiseerd. Als toevoeging zou vervolgens de nieuwe materialisatie en luifel worden geplaatst.
Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC) Clubhuis Goudse Mixed Hockey Club (GMHC)

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2014
LocatieGroenhovenpark 4
OpdrachtgeverGoudse Mixed Hockey Club GMHC
ArchitectHD architecten

Classificatie

Maatschappelijk

Activiteiten ontwerp

Architectonisch conceptMassastudieOntwerp

Activiteiten advies & engineering

Bouwtechnische uitwerkingBestek en tekeningenVergunningenaanvraag