Hyperbaar Geneeskundig Centrum

Advies, ontwikkeling en realisatie voor zorg en vastgoed

Het Hyperbaar Geneeskundig Centrum (HGC Rijswijk) is een specialistische zorginstelling die zich specifiek richt op de behandeling van patiënten met weefselschade door bestraling, chronisch complexe wonden en geïnfecteerd botweefsel. Het HGC Rijswijk heeft de mogelijkheid om hyperbare zuurstoftherapie toe te passen, werkt nauw samen met alle betrokken ketenzorgpartners en maakt alleen gebruik van toegewijde en door ons aanvullend opgeleide medici en paramedici. Met deze inzet bewerkstelligt het Centrum een aanzienlijk snellere genezing. Wij willen hiermee het welzijn van patiënten verbeteren en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de kosteneffectiviteit binnen de zorg. Dit alles binnen een vriendelijke en veilige omgeving.

De geplaatste hyperbare zuurstoftank is geschikt voor 20 patiënten, waarbij 95% van de andere behandelkamers in Nederland slechts 10 of 12 patiënten tegelijkertijd kunnen behandelen. Ook heeft de tank de mogelijkheid om 4 intensive care patiënten tegelijkertijd te behandelen. Het gaat om de grootste tank die leverancier IHC Hytech tot nu toe geproduceerd heeft.

HD deze innovatieve kliniek opgezet door middel van onderstaande werkzaamheden

 • Projectontwikkeling zorgvastgoed en vastgoedadvisering

 • Projectmanagement

 • Inventariseren milieurisico’s m.b.t. opslag zuurstof als gas en vloeistof

 • In overleg met de milieudienst een vloeibare zuurstoftank toch in kunnen passen op de beperkte locatie.

 • Opstellen en verzorgen aanvraag omgevingsvergunning, milieu, RO en bouw.

 • Optimaliseren, ontwerpen – samen met onze eigen architect – en adviseren v.w.b. indeling bestaande gebouw voor de inrichting van het centrum.

 • Het opstellen en bewaken van een bouw- en stichtingskostenbegroting.

 • Het afronden van de inkoop en het opstellen van de contractstukken voor de hyperbare kamer.

 • In overleg met de leverancier, de hyperbare kamer met bijbehorende installaties ingepast en zorg gedragen voor alle benodigde aansluitingen.

 • Het inventariseren van de wensen en noodzakelijke zaken + het opstellen van inkoopdocumenten, alsmede de aanvraag van offertes, de boordeling en inkoop van de volgende onderdelen:

  • bouwkundige werkzaamheden

  • elektra-installatie

  • klimaatinstallatie en loodgieterswerk

  • lift

  • zuurstofinstallatie + leveringen

  • wand- en vloerafwerkingen

  • onderhoudscontracten gebouw en medische apparatuur

  • schoonmaakwerkzaamheden, zowel de 0-beurt als tijdens de exploitatie, incl. verbruiksartikelen

 • De planning en coördinatie van de werkzaamheden van alle partijen.

 • Het begeleiden van de werkzaamheden inclusief de financiële bewaking en afwikkeling van de opdrachten.

 • Het in overleg met het plaatselijke nutsbedrijf organiseren van de verzwaring van de hoofd elektra-aansluiting, alsmede een tijdelijke stroomvoorziening voor het pand tijdens deze werkzaamheden.

 • Opdrachtgever ontzorgen t.a.v. huisstijl, communicatie en PR in opstartfase.

Hyperbaar Geneeskundig Centrum Hyperbaar Geneeskundig Centrum Hyperbaar Geneeskundig Centrum

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2013
LocatieTreubstraat 5, Rijswijk
OpdrachtgeverMedisch Maatwerk Nederland Ontwi

Classificatie

GezondheidszorgZorg

Activiteiten ontwikkeling

ProjectontwikkelingLocatieonderzoek

Activiteiten ontwerp

Ontwerp

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagementBouwtechnisch adviesBouwtechnische uitwerkingVergunningenaanvraag

Activiteiten projectmanagement

Wijziging bestemmingsplanBouwmanagementBouwkostencalculatieMilieumanagementBegeleiding vergunningentrajectInkoopmanagement