Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg

-------------------------

Met deze nieuwbouw én de renovatie van drie woningen in de Speldenmakerssteeg krijgt deze plek weer een kwalitatief goede uitstraling en nieuwe bewoners die kunnen genieten van de Goudse binnenstad. Wethouder Daphne Bergman: "een resultaat om trots op te zijn."

-------------------------

Bij dit project is een verwaarloosd stukje binnenstad van Gouda nieuw leven ingeblazen en een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid rondom het Goudse centrum. 

Het project omvat de sloop van een aantal woningen aan de Wilhelminastraat. Er is plaats gemaakt voor nieuwbouw stadswoningen, geschikt voor starters op de Goudse woningmarkt. Daarnaast zijn er woningen in de Speldenmakerssteeg gerenoveerd.

Dit project is een samenwerking van Bouwbedrijf Bakker Arkel en HD.

 

 

 

Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg Wilheminastraat / Speldenmakerssteeg

Ontwerp

Wilhelminastraat 11-21 | Speldenmakerssteeg 20

In overleg met de Gemeente Gouda is door HD het ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van de Wilhelminstraat 13-21. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt en plaatsmaken voor nieuwbouw. Het plan omvat 7 kleinere wooneenheden, die in afstemming met de gemeente op de planlocatie stedenbouwkundig zijn verkaveld.

De basisopzet van het bouwvolume van de 7 woningen gaat uit van een wat groter blok met een verzameling van woningen als continuering van de straatwand, met een typologie die past bij de binnenstedelijke context, ofwel diversiteit per individuele woning. Extra aandacht is gegeven aan de hoekwoning ter plaatse van aansluiting van de Speldenmakerssteeg met de Wilhelminastraat. De Speldenmakerssteeg heeft cultuurhistorisch een belangrijke toegangsfunctie richting het centrum, daar waar de Wilhelminastraat meer een achterkant functie bekleedde. Binnen de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda is de hiërarchie tussen deze straten langzamerhand veranderd en heeft de Wilhelminastraat de functie van de Speldenmakerssteeg overgenomen. Vanuit cultuurhistorische waarde is de laatste woning ter plaatse van de knik als verbijzondering vormgegeven. Dit door een woning te creëren met kopgevel én entree aan de Speldenmakerssteeg en een meer afwijkende materialisatie en gevelindeling.

De gevels zijn ontworpen vanuit een basisconcept van een rustig gevelritme met differentiatie per woningen met een individueel karakter passend bij de schaal van de Wilhelminastraat. Het ontwerp van de gevelindelingen is een hedendaagse benadering die refereert aan / de sfeer nastreeft van de traditionele historische bebouwing in Gouda.

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2015
LocatieWilhelminastraat - Speldenmakerssteeg, Gouda
ArchitectHD architecten

Classificatie

Woningen

Activiteiten ontwikkeling

Projectontwikkeling

Activiteiten ontwerp

Ontwerp

Activiteiten advies & engineering

Vergunningenaanvraag

Activiteiten projectmanagement

Wijziging bestemmingsplan