Tijdelijke school RijswijkBuiten

In de gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten in Rijswijk is op dit moment een tekort aan onderwijshuisvesting. De gemeente is op grond van landelijke wetgeving verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende onderwijshuisvesting. In dit kader heeft de gemeente Rijswijk ons gevraagd om een tijdelijk schoolgebouw in deze nieuwbouwwijk te realiseren. De tijdelijke locatie van ca 3.000 m2 is gesitueerd aan de Laan van ’t Haantje. Bij het zoeken naar een geschikte locatie waren onder meer de factoren veiligheid en bereikbaarheid van de schoolomgeving belangrijk. De school moest ook het predicaat Frisse School krijgen. Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.  In deze tijd helemaal een zeer belangrijke eis.  

 

HD is voor de tijdelijke school verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding, het vergunningstraject, en het projectmanagement. Voor de bouw van deze tijdelijke school is gekozen voor een modulair bouwsysteem omdat dit een zeer korte bouwtijd heeft en na maximaal 10 jaar weer weg moet. Jan Snel Systeembouw is inmiddels gestart met de bouw. In totaal komen er 9 leslokalen voor de Montessorischool en wordt er een Kinderopvang gerealiseerd voor 3 groepen. Uiteraard komen er buitenspeelruimten, parkeer – en fietsvoorzieningen, een Zoen en Zoef Zone en buitenbergingen. Wij streven ernaar om de school en het kinderdagverblijf medio december 2020 op te leveren, zodat het gebouw na de kerstvakantie (begin 2021) in gebruik kan worden genomen.

Tijdelijke school RijswijkBuiten Tijdelijke school RijswijkBuiten Tijdelijke school RijswijkBuiten Tijdelijke school RijswijkBuiten Tijdelijke school RijswijkBuiten

Projectgegevens

StatusIn uitvoering
Bouwjaar2020
LocatieLaan van `t Haantje 65
OpdrachtgeverGemeente Rijswijk

Classificatie

MaatschappelijkSchool

Activiteiten ontwikkeling

PlanontwikkelingLocatieonderzoek

Activiteiten ontwerp

Ontwerp

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagementBouwtechnisch adviesBestek en tekeningenVergunningenaanvraag

Activiteiten projectmanagement

Wijziging bestemmingsplanBouwmanagementBouwkostencalculatieBegeleiding vergunningentrajectContractmanagementDirectievoeringBouwtoezicht