Zorgvilla Blaricum

Eigentijds ontwerp met vertrouwde karakteristieken

Eigentijds ontwerp met vertrouwde karakteristieken

Aan de Blaricummermeent, grenzend aan het Gooimeer en het oude dorp Blaricum, wordt een woonzorgvilla ontwikkeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Deze particuliere zorgvilla is kleinschalig van opzet en stelt oudere mensen met dementie in staat om het leven dat ze gewend zijn, zoveel mogelijk voort te zetten. Daarbij wordt rekening gehouden met hun zorgvraag, ook als deze in de toekomst verder toeneemt. Dat maakt dat bewoners niet meer naar een verpleeghuis of een andere zorginstelling hoeven te verhuizen.

De zorgvilla wordt geëxploiteerd Stepping Stones en gerealiseerd door Aedifica en Korian. De bouw is in handen van Bouwbedrijf Van den Hengel. De zorgvilla wordt naar verwachting tweede kwartaal 2022 opgeleverd. 

Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum Zorgvilla Blaricum

Ontwerp

Aan de Blaricummermeent, grenzend aan het Gooimeer en het oude dorp Blaricum, wordt een woonzorgvilla ontwikkeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Deze particuliere zorgvilla is kleinschalig van opzet en stelt oudere mensen met dementie in staat om het leven dat ze gewend zijn, zoveel mogelijk voort te zetten. Daarbij wordt rekening gehouden met hun zorgvraag, ook als deze in de toekomst verder toeneemt. Dat maakt dat bewoners niet meer naar een verpleeghuis of een andere zorginstelling hoeven te verhuizen.

Studio’s en meer-kamerappartementen
In de zorgvilla worden 29 zorgappartementen gerealiseerd. In de meer-kamerappartementen kunnen mensen samen blijven wonen als één van hen intensieve zorg nodig heeft. De studio’s zijn gelegen op de begane grond en de eerste etage van de zorgvilla. Ook de gemeenschappelijke woonkamer bevindt zich op de begane grond. Bewoners hebben vanuit de woonkamer zicht op en directe toegang tot de fraai aangelegde tuin.

Inspiratie
De inspiratie voor het ontwerp van HD architecten van de villa zijn de royale kappen met lage goot die karakteristiek zijn voor de woningen in deze omgeving. De kap van de zorgvilla omvat het gehele volume van het gebouw en dat creëert eenheid en de uitstraling van één groot huis. Het gebouw is verbijzonderd door zowel aan de oost- als aan de westgevel de kap te openen. Het dorpse karakter wordt benadrukt door het aangebrachte accent in de kap. Het ontwerp van de woonzorgvilla is een eigentijdse variant op de traditionele Blaricumse villa. Voor het gebouw worden hout en baksteen als natuurlijke, duurzame materialen gebruikt. 

Entreegebouw
De nieuwbouw vormt als entreegebouw het oriëntatiepunt van het plangebied. Een eigentijdse Blaricumse villa. Het bouwvolume volgt de ingezette stedenbouwkundige richting en hoofdoriëntatie van de kaprichting ingezet in de proefverkaveling. Hiermee ontstaat tevens een oost-west oriëntatie van de plattegrondindeling met slaapkamers van het zorgprogramma.
 
Hoofdvorm
Karakteristiek in de omgeving vormen de royale kappen met lage goot. Dit vormde de inspiratie voor het ontwerp, waarbij één kap het gehele volume samenvat. De kap vormt de eenheid en uitstraling. Compositie en schaal als compact volume is toegevoegd door zowel aan de oost- als westgevel de kap te openen als verbijzondering. Wel als onderdeel van het hoofdvolume. Aan de oostgevel ontstaat een representatief front richting de Deltazijde. Architectuur en de in de plattegrond aanwezige gemeenschappelijk ruimte maken verbinding met de tuin en watergang. Aan de westzijde maakt de gevel door een vriendelijke open entree en het meer ‘gesloten’ gevelontwerp aansluiting met de fijne korrel van de overige woonbebouwing.
 
Dorps karakter
Het dorpse karakter is versterkt door het accent in de kap. Het vergroten en afschuinen vergroot de uiting als vrijstaand gebouw en geeft vorm aan de kopgevels. Het houten frame en ritme van houten latten maakt een representatieve tweede architectonische laag aan de ontsluitingsweg. Basismaterialen voor het gebouw vormen natuurlijke duurzame materialen. Voor de gevel is gekozen  voor een grijze baksteen. Dit gecombineerd met de toepassing van hout als kapafwerking.

Projectgegevens

StatusIn uitvoering
Bouwjaar2021
LocatieDeltazijde, Blaricum
ArchitectHD architecten

Classificatie

GezondheidszorgZorgOuderenzorgParticuliere zorg

Activiteiten ontwikkeling

ProjectontwikkelingLocatieonderzoek

Activiteiten ontwerp

Stedenbouwkundig onderzoek en adviesArchitectonisch conceptOntwerp

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagementBouwtechnisch adviesBouwtechnische uitwerkingBestek en tekeningenVergunningenaanvraag

Activiteiten projectmanagement

BouwmanagementBouwkostencalculatieContractmanagementDirectievoering