Samenwerkingspartners

Interdisciplinaire samenwerking

HD kiest bewust voor interdisciplinaire samenwerking, het delen van kennis en het gezamenlijk creëren van meerwaarde. Binnen alle segmenten werken wij structureel samen met:

Park concepts®

Diensten voor gebruiker, gebouw en gebied.

Complementair aan de activiteiten van HD pakt Park concepts® locaties aan met een combinatie van unieke diensten en services, beheer en gebruik van het vastgoed, waarbij vooral naar de vraag van de eindgebruiker wordt gekeken. De aanpak van Park concepts® ontzorgt gebruikers van werklocaties, zorgt voor een aantrekkelijk werkklimaat en een uitstraling op niveau.

 

Stepforward

Ontwikkeling een stap vooruit!

Partner STEPFORWARD investeert in vooruitstrevende saneringstrajecten en biedt de oplossing voor eigenaren van een woning of perceel met verontreiniging. STEPFORWARD brengt hen daadwerkelijk een stap vooruit. Met als doel verontreinigde percelen die niet verkocht raken over te nemen, te laten saneren en vervolgens weer rendabel te verkopen of herontwikkelen. Voorop staat het vinden van een constructieve oplossing waarmee alle partijen vooruit kunnen. Met elkaar zorgen we voor een optimaal eindresultaat: schone grond en ontzorgde klanten.

 

Medisch Maatwerk Nederland

Voor effectieve zorgverlening

Voor vastgoedoplossingen die optimaal aansluiten op de dagelijkse zorgpraktijk zorgen we door ons partnership met Medisch Maatwerk. Hierin ontwikkelen artsen en andere zorgprofessionals samen met de vastgoedprofessionals van HD nieuwe zorgconcepten en de locaties die daarbij passen. Opdrachtgevers profiteren zo zowel van ons gezamenlijk netwerk en knowhow in de vastgoedwereld,relevante overheidsorganen, eerste-, tweede- en derdelijnszorginstellingen en zorgverzekeraars.

.

 

Meer4zorg

Volledig ontzorgen van zorgorganisaties

Zorgorganisaties moeten zich helemaal kunnen richten op de cliënt en de hiervoor benodigde organisatie. HD, Park concepts, Rho, Apto, EBH Elshof en PT Finance maken dit mogelijk. In MEER4ZORG werken zij als vakspecialisten samen, met als doel klanten het beste te bieden en volledig te ontzorgen. Dit doen we door mee te denken over de grenzen van de vastgoed-, financiële en juridische kolom heen.

 

Careinvest

De integrator in de zorgvastgoedmarkt

Partner Carinvest heeft als doel om alle belangen te dienen van alle betrokken partijen in de zorgketen. Careinvest vindt het belangrijk om toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beperken voor stakeholders in de keten, de maatschappij en de eindgebruiker. Dit gaat hand in hand. De eindgebruiker en consument staan altijd centraal in de oplossing. Deze worden altijd getoetst aan de waarden die de eindgebruiker of consument centraal stelt. Ook denken ze verder dan alleen de gebouwen en locaties.

 

Kenniz

Hét kennisplatform voor zorgondernemers

KenniZ is opgericht vanuit de gedachten dat de huidige zorgondernemers allen hulp en ondersteuning kunnen gebruiken om hun droom/passie: ‘een unieke woon/zorgomgeving te bieden aan hulpbehoevenden’, optimaal te realiseren. Door een verbindend KenniZ-platform op te richten, ondersteund door specifieke diensten en producten van elke partner, wordt de zorgondernemer optimaal gesteund en draagt KenniZ bij aan de kwalitatieve oprichting van nieuwe zorgconcepten binnen de zorg in Nederland. KenniZ richt zich op de zorg in de breedste zin van het woord en is actief binnen alle zorgsectoren.