Samenwerkingspartners

Interdisciplinaire samenwerking

Wij weten uit ervaring dat het delen van kennis een betere output oplevert. En daar profiteren onze opdrachtgevers van. Samenwerken binnen ons vakgebied vinden wij een absolute must. Dat doen wij dan ook uit volle overtuiging met:

Kenniz

Hét kennisplatform voor zorgondernemers

KenniZ is opgericht vanuit de gedachten dat de huidige zorgondernemers allen hulp en ondersteuning kunnen gebruiken om hun droom/passie: ‘een unieke woon/zorgomgeving te bieden aan hulpbehoevenden’, optimaal te realiseren. Door een verbindend KenniZ-platform op te richten, ondersteund door specifieke diensten en producten van elke partner, wordt de zorgondernemer optimaal gesteund en draagt KenniZ bij aan de kwalitatieve oprichting van nieuwe zorgconcepten binnen de zorg in Nederland. KenniZ richt zich op de zorg in de breedste zin van het woord en is actief binnen alle zorgsectoren.

ZorgSaamwonen

het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar! 

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Careinvest

De integrator in de zorgvastgoedmarkt

Careinvest heeft als doel om alle belangen te dienen van alle betrokken partijen in de zorgketen. Careinvest vindt het belangrijk om toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beperken voor stakeholders in de keten, de maatschappij en de eindgebruiker. Dit gaat hand in hand. De eindgebruiker en consument staan altijd centraal in de oplossing. Deze worden altijd getoetst aan de waarden die de eindgebruiker of consument centraal stelt. Ook denken ze verder dan alleen de gebouwen en locaties.

 

Stepforward

Ontwikkeling een stap vooruit!

Stepforward investeert in vooruitstrevende saneringstrajecten en biedt de oplossing voor eigenaren van een woning of perceel met verontreiniging. Stepforward brengt hen daadwerkelijk een stap vooruit. Met als doel verontreinigde percelen die niet verkocht raken over te nemen, te laten saneren en vervolgens weer rendabel te verkopen of herontwikkelen. Voorop staat het vinden van een constructieve oplossing waarmee alle partijen vooruit kunnen. Met elkaar zorgen we voor een optimaal eindresultaat: schone grond en ontzorgde klanten.

 

Park concepts®

Diensten voor gebruiker, gebouw en gebied.

Complementair aan de activiteiten van HD pakt Park concepts locaties aan met een combinatie van unieke diensten en services, beheer en gebruik van het vastgoed, waarbij vooral naar de vraag van de eindgebruiker wordt gekeken. De aanpak van Park concepts® ontzorgt gebruikers van werklocaties, zorgt voor een aantrekkelijk werkklimaat en een uitstraling op niveau.