Margriet van der Wal

Margriet van der Wal

projectmanager

bouwen & organiseren | verbinden & samenwerken| dynamiek mens & techniek | open & enthousiast | oplossingsgericht & gedreven