Maatschappelijk verantwoord

Duurzaam ontwikkelen is een logisch onderdeel van de integrale aanpak van HD. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons het inspireren van onze teamleden en relaties om samen verantwoord om te gaan met mens, milieu en maatschappij. Dit passen we zo veel mogelijk toe op onze dagelijkse werkzaamheden, maar ook door (actieve en financiële) steun aan maatschappelijke initiatieven.