HD Ontwikkeling | Architectuur | Projectmanagement

HD heeft alle kennis en kunde op het gebied van planontwikkeling, projectontwikkeling, architectuur & ontwerp, engineering en uitvoering in huis, waardoor opdrachtgevers integraal tijdens het totale ontwikkelings- en bouwproces worden bediend.  Onze opdrachtgevers zijn beleggers, bedrijven, zorgorganisaties en overheden.