HD

Ontwikkeling | Architectuur | Projectmanagement

Wij creëren inspirerende plekken waar mensen graag willen wonen, werken en zijn.

Plan- en projectontwikkeling, locatieonderzoek, architectuur en ontwerp, engineering, advisering en uitvoering, dat is waar wij ons mee bezig houden.  Maar ook met projectmanagement en advies.

Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn beleggers, bedrijven, zorginstanties en overheden.

Aanpak
Wij maken met een gezonde dosis lef en een vakkundig en goed op elkaar ingespeeld team van specialisten in het oog springende plannen en projecten. Vanzelfsprekend zorgen we voor een goede kostenbeheersing, met maximale kansen en minimale risico’s.  Bij de financiële onderbouwing van onze plannen staat niet alleen het rendement op korte termijn centraal, maar kijken we ook naar de gehele levensfase van een gebouw of een complex.

De kracht van ons netwerk
Wij kennen de kracht van onze eigen mensen en die van ons netwerk. Daardoor weten wij de juiste mensen en de juiste partijen aan elkaar te koppelen. Geen enkel vraagstuk, project, pand of locatie is in onze optiek ‘lastig’. Wij zien vooral de uitdaging.

Onafhankelijk en transparant
De belangen van onze opdrachtgevers staan altijd voorop. Natuurlijk zijn wij volstrekt onafhankelijk en transparant en geven wij op ieder gewenst moment inzicht in ons doen en laten.

Maatschappelijk verantwoord
Onnodig te zeggen dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen met respect voor mens, milieu en maatschappij in ons DNA verankerd zijn.