Effectief creatief

De HD-aanpak koppelt verfrissende creativiteit aan noodzakelijke effectiviteit. Dat leidt tot in het oog springende plannen, maar ook tot kostenbeheersing en het minimaliseren van risico’s. De financiële onderbouwingen van een project baseren we altijd op realistische calculaties over kosten, opbrengsten en werkelijke waarde. Niet op wensdenken. Datzelfde geldt voor de exploitatiekosten. Gedurende de gehele levensfase van een gebouw moeten die zo laag mogelijk zijn.

Bij HD combineren we ‘out of the box’-denken met nuchter en praktisch vakmanschap.
Een no-nonsense manier van oplossingsgericht werken.

HD ARCHITECTEN

HD Groep heeft een eigen architectuurafdeling met een bewezen staat van dienst. Het uitgangspunt in het ontwerpproces van HD Architectecten is het optimaal aansluiten bij de eisen, wensen én activiteiten van de opdrachtgever/ eindgebruiker.

Voorbeelden van onze eigen architectuur zijn hier te vinden.