BLOEI = vitaal wonen

BEWEGEN | LEVEN | ONTMOETEN | ENERGIEK | INSPIREREND

Het is een vaststaand gegeven dat de vergrijzing toeneemt in omvang en door het ouder worden en dat de vraag naar gespecialiseerde woonzorg dus zal blijven stijgen. Toch zullen de concepten anders zijn, omdat de ouderen van straks anders zullen zijn dan de ouderen van nu. We blijven onszelf en ook onze concepten door ontwikkelen om blijvend en toekomstgericht ouderen van dienst te zijn. En ook ons te richten op preventie om zo min mogelijk zorg nodig te hebben, zo lang mogelijk gezond te blijven en zelfstandig te blijven wonen. Zeker in deze tijd wil je voor zorgvastgoed en seniorenhuisvesting niet alleen over locatie of stenen hoeven te spreken. Met onze filosofie geven we invulling aan ontwikkelingen en onderzoek wat ouderen nodig hebben; ontmoeten, gezond blijven en er toe doen. BLOEI staat voor Bewegen | Leven | Ontmoeten | Energie(k) | Inspirerend. (Lees meer onder het plaatje)

Maar BLOEI gaat verder dan tekst en taal en geldt uiteraard voor al onze ontwikkelingen in zowel wonen en bedrijfshuisvesting. Het gaat over hoe we de ruimtes laten ontstaan en zorgen dat de gebruikers (bewoners, personeel, mantelzorgers en bezoekers) voelen dat we met het gebouw ook zorgdragen aan minder zorg en meer prettig wonen. Preventie en gezondheid door het gebouw, door je appartement. De kern is ruimtes om te ontmoeten, verleiding om te bewegen en misschien zelfs weer om op te ‘bloeien’. Maar ook door aan te sluiten bij en te versterken wat er al in de buurt is zoals bijvoorbeeld een sportaccommodatie, huis van de wijk, een park en wandelroutes.

HD gaat verder dan de stenen, het gaat ook om het sociale aspect van prettig wonen en werken. BLOEI is de verbinding tussen stenen en gezondheid. BLOEI zit in ons DNA verankerd, net zoals duurzaamheid, maatschappelijke en sociale betrokkenheid, respect voor mens, milieu en maatschappij.