KenniZ Masterclass ‘Financieren Zorgvastgoed’

Een goed plan verdient financiering, starters zijn meer dan welkom

Op donderdag 28 maart werd de Fonteinkerk te Rotterdam-Hillegersberg druk bezocht door de deelnemers aan de KenniZ Masterclass: ‘Financieren Zorgvastgoed, wat komt daar bij kijken?’

Mark Logtenberg, bestuurslid KenniZ en Commercieel Ontwikkelingsmanager bij HD Groep

Inleider Mark Logtenberg is de drijvende kracht achter de nieuwbouw van de zorgvilla Martha Flora in Hillegersberg, op de plek waar ooit de Salvatorkerk stond. Mark ging in zijn inleiding in op hoe de plannen voor het bouwen van deze zorgvilla tot stand kwamen, welk stappenplan is gevolgd en over de samenwerking met Marco Ouwehand van Martha Flora. Zijn conclusie? ‘Om zorgvastgoed te realiseren is visie, lef en overtuiging nodig, maar bovenal vertrouwen en samenwerking.’ Daarnaast benadrukte Mark hoe belangrijk het is om een uniek zorgconcept na te streven in een markt waarin nog volop groei mogelijk is. ‘Een goed plan begint altijd met een initiatief.’

Marco Ouwehand, founder Martha Flora
Marco Ouwehand deelde zijn visie op het bieden van zorg aan kwetsbare ouderen met dementie. Centraal daarin staat dat als deze mensen niet meer thuis kunnen wonen, ze toch zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen blijven voortzetten in een beschermde leefomgeving. Belangrijk element hierin is de meander die in alle Martha Flora-huizen is gerealiseerd. Elke meander bestaat uit een bibliotheek, een huiskamer, een eetkeuken, een tuinkamer en een atelier. Hierdoor hebben bewoners veel leefruimte en is hun stressniveau aanzienlijk lager. In 2013 werd in Den Haag het eerste Martha Flora-huis gerealiseerd. Marco: ‘Op een absoluut dieptepunt in de vastgoedsector.’ Nu, zes jaar later, opent in Rotterdam het elfde Martha Flora-huis haar deuren. ‘Absoluut een van onze mooiste locaties,’ aldus Marco. ‘Bedenk wel dat het realiseren van een dergelijk complex vaak een kwestie van een hele lange adem is. Wij konden het aantal locaties verder uitbreiden dankzij de investeringen van Aedifica, daar zijn we heel dankbaar voor. Blijf dus vooral volhouden, want deze markt is nog volop in ontwikkeling.’

Charles Antoine van Aelst, investeerder bij Aedifica
Na een korte introductie over zorggoedinvesteerder Aedifica, ging Charles-Antoine van Aelst inhoudelijk in op de vraag hoe zij als belegger naar een zorgondernemer en een vastgoedproject kijken, zowel in nieuwbouw als in een sale-leaseback constructie. ‘Zorgcomplexen zijn overal in het land nodig, niet alleen in de Randstad,’ aldus Charles. ‘Een goede zorggoedinvesteerder is dé lange termijn vastgoedpartner voor zorgondernemers. Aedifica biedt oplossingen op het gebied van sale & rent back-transacties, (Greenfield-)ontwikkeling en overname en/of herontwikkeling of renovatie van bestaande zorggebouwen.’ Charles benadrukte tot slot dat Aedifica zich als investeerder niet wil mengen in het zorgconcept van de zorgondernemer. ‘Een zorgexploitant moet zich kunnen blijven focussen op zijn of haar core business, waarbij vastgoed gebruikt kan worden om verdere groei te financieren.’

Geert van der Heijden, financier bij Rabobank
Geert van der Heijden benoemde aan het begin van zijn inleiding de verschillende vormen van financiering van zorgvastgoed zoals het inbrengen van eigen vermogen, crowdfunding, beleggers, zorgobligaties en -fondsen en bancaire financiering. Op deze laatste vorm van financiering ging hij inhoudelijker in. Vervolgens stond hij stil bij de voor- en nadelen tussen vastgoed kopen of huren. ‘Het is geen kwestie van goed of fout, maar het is vooral de vraag of vastgoed vanuit de zorgvisie tot de kerntaak behoort’. Ook gaf hij aan waar de bank op let bij een financieringsaanvraag voor zorgvastgoed. ‘Belangrijk daarbij zijn onder meer de onderscheidende positie van de zorgondernemer in de markt en de vraag of wonen, zorg en service ook los van elkaar rendabel zijn.’ Tenslotte gaf hij de aanwezige zorgondernemers een aantal tips waaraan ze moeten denken voordat ze met een aanvraag naar de bank gaan. Zijn advies: ‘U krijgt maar een kans, dus maak een goed onderbouwd plan.’

Paneldiscussie
Na deze inleidingen vond een paneldiscussie plaats waarbij eerder genoemde sprekers, aangevuld met Eric Scheijgrond (associate directeur Healthcare bij Cushman & Wakefield) met elkaar en met het publiek in debat gingen over een aantal prikkelende stellingen, zoals ‘Een goed plan verdient financiering, starters zijn meer dan welkom’, ‘Door de lage rentestand is bankfinanciering veel verstandiger dan kiezen voor een belegger’ en ‘Risicodragend financieren van de ontwikkeling is geen enkel probleem.’

De masterclass werd afgesloten met een bezoek aan de nabijgelegen nieuwbouw van Zorgvilla Martha Flora waar een aantal betrokkenen een korte rondleiding door het pand verzorgden.