Carolien Vermaas treedt toe tot directie HD

Directeur senioren- en zorghuisvesting als ervaren toevoeging aan team HD

Carolien Vermaas (45 jaar) treedt per 1 juli 2019 toe tot de directie van HD als directeur met focus op senioren- en zorghuisvesting. Het afgelopen jaar ondersteunde Carolien het team van HD al op strategische adviesniveau vanuit haar eigen bureau en gaf zij invulling aan diverse vastgoedtenders voor zorgorganisaties. Wij zijn verheugd dat Carolien met haar kennis en netwerk vanuit onder meer ING Real Estate, Laurens en Platform31 het HD-team fulltime komt versterken en zien dit als een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van HD.

Het afgelopen jaar hebben we HD in de zorgmarkt voor zowel de kleinschalige als de intramurale zorghuisvesting op de kaart gezet. In het marktsegment voor kleinschalige woonzorglocaties heeft Mark Logtenberg onder meer als founding partner van KenniZ een goede naam opgebouwd en werken we aan duurzame relaties met enkele exploitanten en beleggers. Bij de traditionele, intramurale zorginstellingen hebben we het afgelopen jaar meegedaan aan enkele tenders en zijn we met diverse zorgpartners in gesprek. Van deze tenders hebben we veel geleerd en deze hebben ons het inzicht gegeven dat wij samen met Carolien bijzondere toegevoegde waarde kunnen bieden voor de vele opgaves die in deze senioren- en zorgmarkt zijn.

Met de focus van het gehele team van HD, HD architecten, onze technische know how, kennis van zowel binnenstedelijke woonopgaves als de opgaves waarmee de zorginstellingen te maken hebben maakt ons een ideale partner voor deze organisaties (en hun klanten) en voor investeerders in deze markt. Wij zien dit als een grote maatschappelijke opgave en daar gaan wij ons dus nog explicieter op richten. Met de inmiddels ontwikkelde HD aanpak voor senioren en zorgklanten kunnen we zorgorganisaties adviseren als buurt gerichte huisvesting renoveren, transformeren of nieuw realiseren. “Voor onze ouderen én het verzorgend personeel is betere huisvesting wel het minste wat we voor ze kunnen betekenen!”.   

De directie van HD bestaat vanaf 1 juli uit Robin Dijkgraaf (algemeen directeur), Peter van Oevelen (financieel directeur), Reinier Hartman (directeur Ontwikkeling) en Carolien Vermaas (directeur senioren- en zorghuisvesting).