Biopolus rolt concept uit met partners HD en Park Concepts

De Hongaarse start-up Biopolus heeft een concept ontwikkeld om lokaal op (micro)biologische wijze water te zuiveren en energie op te wekken, de zogeheten “living factories” of BioMakeries, waarin water wordt gezuiverd en reststoffen worden verwerkt tot schoon water, energie en compost.

Biopolus wil met haar "living factories" ook in Nederland - op diverse locaties, waaronder bedrijventreinen - een bijdrage leveren aan de circulaire economie, en daarmee aan een meer duurzame wereld.

Biopolus heeft hiervoor lokale partners gezocht en gevonden in Park concepts en HD. 

De drie partners zijn onlangs een structurele samenwerking aangegaan om gezamenlijk, op integrale werkwijze, de "bio-based" installaties van Biopolus te realiseren in Nederland.

Meer informatie over Biopolus is te vinden op www.biopolus.org.

Maak kennis met de kracht van water, Biopolus en de mensen er achter via deze uitzending van VPRO Tegenlicht van 23 maart 2014.