Wonen in de vallei

Mooi voorbeeld van particulier opdrachtgeverschap

Het projectgebied betreft het voormalige Platoterrein dat zich achter de Grintweg aan de rand van Wageningen bevindt. De Grintweg is de oude verbindingsroute in het landelijk gebied tussen Wageningen en Bennekom en ligt op de overgang tussen twee landschapstypen: het enkenlandschap en de polder. Ten zuiden van de Wildekamp zijn 11 kavels gesitueerd, waarop onder particulier opdrachtgeverschap inmiddels 10 karaktervolle vrijstaande woningen zijn gerealiseerd, onder particulier opdrachtgeverschap.

Een bestaand huis kopen heeft natuurlijk zijn voordelen. Alles is geregeld, de koper weet waar hij aan toe is hoeft zich nergens druk over te maken. Maar zélf een huis bouwen op een eigen stuk grond biedt weer heel andere mogelijkheden. Het is niet alleen het realiseren van een droom, het huis dat de koper altijd hebt willen hebben, maar het is ook een echt
avontuur.

Bij particulier opdrachtgeverschap staat vrijheid in het ontwerp bovenaan. De architect van de koper diende bij dit project wel rekening te houden met de eisen uit het bestemmingsplan en de gemeentelijke Welstandsnota. Voor De Vallei zijn de eisen van de Welstandsnota door HD uitgewerkt in een plangebonden Beeldkwaliteitplan. Aan de hand van het Beeldkwaliteitplan is een kwalitatief kleinschalig, groen en ruim woonmilieu ontstaan, dat goed aansluit bij de bijzondere en natuurlijke omgeving aan de zuidkant van Wageningen.

 

Ontwerp

Het door HD ontwikkelde Beeldkwaliteitplan gaat uit van een invulling van het plangebied met zeer ruime kavels en een groen karakter in een toekomstig woongebied met een lage dichtheid. De kavels sluiten aan bij de maat, schaal, dichtheid en onderlinge afstand van de bestaande bebouwing in de omgeving. De kavels zijn allemaal redelijk rechthoekig van vorm, sommige echter met een schuine zijde en worden ontsloten via de Wildekamp of een doodlopende aftakking daarvan. Hierdoor worden het beeld van de Grintweg en de groene zone tussen Wageningen en Bennekom niet aangetast. Door het openbare gebied een open, landschappelijke invulling te geven ontstaat een geleidelijke overgang van stad naar land.
 

Wonen in de vallei Wonen in de vallei Wonen in de vallei Wonen in de vallei Wonen in de vallei

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2012
LocatieGrintweg, Wageningen
OpdrachtgeverHD Projecten

Classificatie

Woningen

Activiteiten ontwikkeling

ProjectontwikkelingHaalbaarheidsonderzoekWijziging bestemmingsplan

Activiteiten ontwerp

Stedenbouwkundig onderzoek en adviesArchitectonisch concept

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagement

Activiteiten projectmanagement

Directievoering