Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel

Nieuwerkerk aan den IJssel (gemeente Zuidplas) heeft een tijdlang gefunctioneerd als groeigemeente. Bij de bebouwing van de Zuidplaspolder is met de nieuwbouw van een gemeentehuis en een winkelcentrum destijds geprobeerd een nieuw centrum te formeren. Hoewel deze hoek van de polder grenst aan de andere polders, die Nieuwerkerk vormen, wordt de ruimte opgedeeld door de Ringvaart en de spoorlijn. Oftewel, een herkenbaar centrum ontbreekt.

Om de centrumbeleving te intensiveren worden in het centrumplan een aantal functies gecentraliseerd en toegevoegd. Het verenigingsleven krijgt een plek in De Batavier, een nagebouwde oude boerderij in het centrumgebied gelegen en een herinnering aan het verleden. De huisartsen krijgen aan de zuidzijde van het spoor aan het park een gecombineerde praktijkruimte, een zogenaamde HOED (Huisartsen onder een dak). De toevoeging van twee wooncomplexen De Reiger en De Ringvaart zorgt voor een verdichting van het wonen en daarmee voor een hogere dynamiek. De door de centralisatie vrijkomende opstallen elders in het dorp worden herontwikkeld.

De locatie Kruispunt was ook een van de deelplannen van het “Centrumplan Nieuwerkerk aan den IJssel”. De locatie ligt centraal in de wijk Dorrestein. Op de locatie stond het verenigingsgebouw het Kruispunt, dat is gesloopt voor een invulling met kleinschalige woningbouw. Het nieuwe plan, ook Het Kruispunt gedoopt, omvatte het ontwerp en bouw van acht patiowoningen, die gericht zijn op actieve senioren.

Door deze slimme combinatie van deelprojecten zijn de eerste fasen van deze ontwikkeling budgetneutraal gerealiseerd.
 
"In samenwerking met de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel stonden we als adviseur en ontwikkelaar garant voor een haalbare upgrading van (tot nu toe delen van) het centrum. We hebben dit gedaan door de toevoeging van wonen, werken, parkeren en sociaalculturele functies, door het versterken van de openbare ruimte en het verbeteren van het bedrijfs- en leefklimaat."
 
De laatste ontwikkelingen van het Centrumplan omvatten niet alleen de woningbouwprojecten. Zo was ook jongerencentrum 'Het Blok' onderdeel van de plannen. De vrijgekomen plek van de verouderde Taverna aan de Rijskade is daarmee vrijgemaakt voor woningbouw (project Rijskade).
Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel

Tekeningen/Plattegronden

Centrumplan Nieuwerkerk a/d IJssel

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2012
LocatieRaadhuisplein, Nieuwerkerk aan den IJssel
OpdrachtgeverGemeente Nieuwerkerk aan den IJs
ArchitectHD

Classificatie

WoningenRenovatieMaatschappelijkCommerciële ruimte Openbaar gebouwZorg

Activiteiten ontwikkeling

ProjectontwikkelingPlanontwikkelingConceptontwikkelingHaalbaarheidsonderzoek

Activiteiten ontwerp

Stedenbouwkundig onderzoek en adviesArchitectonisch conceptOntwerp

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagement

Activiteiten projectmanagement

Bouwmanagement