Senioren- en zorghuisvesting

Wonen in een huiselijke en comfortabele omgeving met zorg binnen handbereik

  • Seniorenhuisvesting
  • Revalidatiehuisvesting
  • Kleinschalige woonzorg

HD ontwikkelt comfortabele en huiselijke woonzorgcomplexen voor iedereen die intensieve 24-uurs zorg nodig heeft.

Welzijn bewoners centraal
Uit ervaring weten we dat vooral in het middensegment van de particuliere woonzorg behoefte is aan persoonlijke medische zorg in een kleinschalige omgeving. Wij ontwikkelden hiervoor een concept waarbij het welzijn van de bewoners centraal staat en waar optimale extramurale zorg kan worden geboden. Onze aanpak is onderscheidend omdat we aan het begin al inschatten of een locatie potentie heeft en voor welke doelgroep. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat de prijs-kwaliteit-verhouding van de ontwikkeling in relatie met de exploitatie in balans is.

Inzichten, kennis en kunde
Wij trekken in deze trajecten altijd samen op met de zorgexploitant en de investeerders. Zij kennen de markt en weten waaraan behoefte is. Het is belangrijk om gebruik te maken van elkaars inzichten, kennis en kunde. Niet alleen als het gaat om de zorg van nu, maar ook kijkend naar zorg in de toekomst en de ontwikkelingen die op dat gebied gaande zijn.

Dat resulteert in een woonomgeving waarbij de zorg voor mensen centraal staat.

 

<b>Notice</b>: Undefined variable: title in <b>/home/hdproject/domains/hdgroep.nl/public_html/frontend/view/theme/overhd/template/cms/focus.tpl</b> on line <b>72</b> <b>Notice</b>: Undefined variable: title in <b>/home/hdproject/domains/hdgroep.nl/public_html/frontend/view/theme/overhd/template/cms/focus.tpl</b> on line <b>72</b>

Klant cases

Seniorenhuisvesting Mirtehof & Bladerkroon Zeist

Seniorenhuisvesting Mirtehof & Bladerkroon Zeist

Zeist - 2019
Revalidatiehotel Intermezzo Rotterdam

Revalidatiehotel Intermezzo Rotterdam

Rotterdam - 2015
Zorgvilla Hillegersberg | Martha Flora

Zorgvilla Hillegersberg | Martha Flora

Rotterdam - 2019

Ondertekening aankoop grond Blaricummermeent voor zorgvilla

In de Blaricummermeent in Blaricum wordt door HD een nieuwbouw zorgvilla ontwikkeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en behoefte hebben aan intensieve zorg en bescherming. Donderdag 5 maart werd officieel de grond aangekocht door HD. Carolien Vermaas (directeur senioren- en zorghuisvesting HD), wethouder Kennis (Economische zaken) en wethouder Knoop (Sociaal Domein en Volksgezondheid) waren hierbij aanwezig.

De afgelopen jaren hebben we HD in de zorgmarkt voor zowel de kleinschalige particuliere als de intramurale reguliere zorghuisvesting op de kaart gezet. In het marktsegment voor (kleinschalige) woonzorglocaties ontwikkelde HD reeds Zorgvilla Hillegersberg voor Martha Flora in Rotterdam, het revalidatiehotel Intermezzo Zuid voor Laurens in Rotterdam en zijn we in gesprek met diverse zorgpartners over ontwikkellocaties voor zorgvilla’s. Zorgvilla Blaricum is een mooie aanvulling in deze markt waar de vraag naar kleinschalige zorglocaties zeer groot is.

De zorgvilla is gelegen in het sluitstuk van de Blaricummermeent, tussen het oude Blaricumse dorp, het Gooimeer en de gemeente Huizen. Deze prachtige wijk is nieuw, maar de opzet is duidelijk geïnspireerd op het oude Blaricum. De opzet van Zorgvilla Blaricum is kleinschalig met 27 comfortabele studio’s. De zorgvilla stelt oudere mensen met dementie in staat om het leven dat ze gewend zijn te leven zoveel mogelijk voort te zetten. De centraal op de kavel geplaatste zorgvilla grenst aan het water en wordt omzoomd door hoogwaardige grondgebonden twee-onder-één-kap woningen, vrijstaande woningen en een kinderspeelplaats. Met de komst van de zorgvilla wordt het een levensloopbestendige wijk.

Architect & planning

HD architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van deze maatwerk zorgvilla. Karakteristiek voor Blaricum zijn de panden met de royale kappen met lage goot. Dit vormde de inspiratie voor de eigentijdse ontwerpbenadering waarbij de kap het gehele volume als één huis samenvat en de eenheid en uitstraling vormt. De bouw van de Zorgvilla Blaricum start in het 3e kwartaal van dit jaar.

Lees hier meer over het totale project.

<b>Notice</b>: Undefined variable: relpost in <b>/home/hdproject/domains/hdgroep.nl/public_html/frontend/view/theme/overhd/template/cms/focus.tpl</b> on line <b>116</b>

Vragen | Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met Mark Logtenberg - bel 010 414 8667 of mail:

Of lees hier zijn columns in Vastgoedjournaal over zijn visie op (kleinschalige) woonzorg.

Neem contact op

Samenwerkingspartners

HD kiest bewust voor interdisciplinaire samenwerking, het delen van kennis en het gezamenlijk creëren van meerwaarde. Binnen het segment Zorg werken wij structureel samen met of vanuit:

Careinvest

Careinvest

De integrator in de zorgvastgoedmarkt

Partner Carinvest heeft als doel om alle belangen te dienen van alle betrokken partijen in de zorgketen. Careinvest vindt het belangrijk om toegevoegde waarde te creëren en risico’s te beperken voor stakeholders in de keten, de maatschappij en de eindgebruiker. Dit gaat hand in hand. De eindgebruiker en consument staan altijd centraal in de oplossing. Deze worden altijd getoetst aan de waarden die de eindgebruiker of consument centraal stelt. Ook denken ze verder dan alleen de gebouwen en locaties.

 

 

Kenniz

Kenniz

Hét kennisplatform voor zorgondernemers

KenniZ is opgericht vanuit de gedachten dat de huidige zorgondernemers allen hulp en ondersteuning kunnen gebruiken om hun droom/passie: ‘een unieke woon/zorgomgeving te bieden aan hulpbehoevenden’, optimaal te realiseren.

Door een verbindend KenniZ-platform op te richten, ondersteund door specifieke diensten en producten van elke partner, wordt de zorgondernemer optimaal gesteund en draagt KenniZ bij aan de kwalitatieve oprichting van nieuwe zorgconcepten binnen de zorg in Nederland.

KenniZ richt zich op de zorg in de breedste zin van het woord en is actief binnen alle zorgsectoren.

ZorgSaamwonen

ZorgSaamwonen

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar! 

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

"De beste zorg aan mensen met dementie"