De Hoge Regentesse | Den Haag

Elegante Haagse woontoren aan de Loosduinsekade

Elegante Haagse woontoren aan de Loosduinsekade

Aan de zuidkant van Den Haag centrum hebben HD Groep en Van Wijnen het nieuwbouwproject de Hoge Regentesse gerealiseerd. De woontoren van circa 70 meter hoog is met zijn hoogte, solitaire ligging en aansprekende architectuur een echte eyecatcher aan de zuidkant van het Haagse centrum. Het ASR Dutch Core Residential Fund heeft de 128 appartementen aangekocht. Naast de woontoren is een zelfstandige commerciële ruimte van 3.000 m2 gerealiseerd.

 

De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag De Hoge Regentesse | Den Haag

Ontwerp

HD Groep en Van Wijnen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, architectuur en realisatie van de Hoge Regentesse. Het project bestaat uit 128 appartementen, een bovengrondse parkeergarage en een zelfstandige commerciële ruimte van 3.000 m2. Het woongebouw met 23 etages wordt circa 70 meter hoog en wordt voorzien van een duurzaam WKO systeem. De woningen krijgen huurprijzen in het middensegment, waaraan een grote behoefte is in Den Haag. Meer informatie over de verhuur via www.hurenindehogeregentesse.nl.

De bouwstructuur van de woontoren wordt gevormd door een efficiënte kern die zich centraal in de toren bevindt. Bij de appartementen vormt de kwaliteit van het uitzicht, oriëntatie én bezonning de essentie van het ontwerp. De ruime buitenruimten (6 m² en groter) zijn zo gesitueerd dat elke woning een panoramische oriëntatie heeft met een tweezijdig uitzicht over Scheveningen, het centrum van Den Haag, Spuiforum of Rijswijk.

Vertrekpunt is een basis van plint met torenvolume. Dit met een uiting als beëindiging van Transvaal Noord en markering van Regentesse-Zuid waarbij een stedenbouwkundig accent op de kruising is gecreëerd. Het hoogte-accent wordt aangezet door de introductie van een rigide verticaal ritme van metselwerkpenanten, die vanuit een breder ritme in de plint de hoogte in gaat in de woontoren naar eensmallere verdeling. Deze structuur maakt tevens een architectonische verbinding tussen plint en toren, waarmee synergie tussen de gebouwdelen is gemaakt. Ter plaatse van de Loosduinsekade is de verticale structuur omgezet naar een horizontaal ritme, waarmee aansluiting is gevonden bij de stedelijke gelaagde woonstructuur van de bestaande bebouwing aan deze straat. Tevens krijgt de nieuwbouw hiermee een uiting richting zee, waarmee het project zijn herkenbare oriëntatie en identiteit heeft meegekregen. De grens tussen verticaal en horizontaal symboliseert tevens de aanwezige programmatische en stedenbouwkundige tweedeling in het plan met het bedrijfsmatige- en woonprogramma.

De toren stijgt letterlijk uit boven de wijk, maar ook figuurlijk heeft het een overstijgende betekenis en uitstraling, breder dan alleen wijkniveau. In materialisatie en kleur is aansluiting gezocht bij de sfeer van de bestaande wijken en (omliggende) bebouwing van Den Haag en Scheveningen. Inspiratie is gevonden in de verwijzing naar de kust met zandstranden en typische waterrijke grijskleurige Hollandse luchten. Gekozen is voor een stijlvolle Haagse toren met het woonprogramma van zandkleurig baksteen die als liggend en staand verband gelijk en vooruitspringend in de gevel is verwerkt. Hiermee ontstaan mooie diepte- en schaduwwerking in de gevel, waarmee de gewenste plastiek in verticaal en horizontaal metselverband is gerealiseerd. Balkons zijn als geïntegreerd onderdeel van de toren rechtlijnig in de gevel mee ontworpen en gematerialiseerd. Gevelopeningen zijn als rustig ritme in de gevel geplaatst. Een gelaagd eindbeeld is ontstaan met een gelaagdheid op verschillende schaalniveaus.Tussen de verticale penanten is de materialisatie afgestemd op het achterliggende programma, waarmee het uitgangspunt van het leesbaar maken en afbakenen van de verschillende functies in het gebouw is gerealiseerd. Voor het bedrijfsmatige programma is gekozen voor een robuust maar elegant zand-/goud-/champagne-kleurige stalen profielplaat. 

In materialisatie is een herkenbare harmonie ontworpen tussen bedrijfs-, parkeer -en woonprogramma. Basement van het geheel vormt de herkenbare zes meter hoge transparante bedrijfsmatige plint met commerciële ruimten. Transparantie draagt hier bij aan het activeren van het publieke domein. Aan de Loosduinsekade is de gevel geheel transparant uitgevoerd. Hier is ook de hoofdentree van de woontoren gesitueerd.

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2020
LocatieLoosduinsekade 92
OpdrachtgeverASR
ArchitectHD architecten

Classificatie

WoningenBedrijfsgebouwCommerciële ruimte

Activiteiten ontwikkeling

ProjectontwikkelingPlanontwikkelingCommercieel ontwikkelingsmanagementConceptontwikkelingHaalbaarheidsonderzoek

Activiteiten ontwerp

Stedenbouwkundig onderzoek en adviesVolumestudieArchitectonisch conceptMassastudieOntwerp

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagementBouwtechnisch adviesBouwtechnische uitwerkingBestek en tekeningenVergunningenaanvraag

Activiteiten projectmanagement

Contractmanagement