BPA

Nieuwbouw bedrijfshuisvesting

BluePrint Automations (BPA) uit Woerden is gespecialiseerd in het engineeren, fabriceren, leveren en ondersteunen van flexibele verpakkingssystemen. De groei die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, maakte dat de huidige huisvesting te klein werd en de behoefte ontstond voor een groter bedrijfsgebouw. Daarom heeft HD het ontwerp voor een nieuw bedrijfsgebouw gemaakt.

Planlocatie 

De nieuwbouw is gerealiseerd op het oude terrein van de Den Oudsten fabriek in Woerden gelegen aan de rand van de stad. De kavel vormde niet alleen de stadsrand en entree, maar was daarbij ook de overgang tussen de stedelijke (bedrijfs)bebouwing en het open landschap.

BPA BPA BPA BPA BPA BPA BPA BPA BPA BPA BPA BPA

Ontwerp

Functionalistisch ontwerp

De nieuwbouw voor BPA is ontworpen vanuit de visie van de ideale bedrijfsvoering. Het gebouw dient deze optimaal te ondersteunen. Er is ruimte gecreëerd voor een kantoor-, magazijn-, fabricage- en opslagfunctie.

Aansluiting op bedrijfsproces | flexibele verpakkingssystemen

Basis van het gebouw is een onderliggend grid van 5x5m, die de gehele projectstructuur bij de montage van de verpakkingslijnen bepaalt. Dit resulteert in een gebouw met de afmeting 160 x 65m.

Het gebouw is opgesplitst in twee delen: een kantoorstrook met achterliggende bedrijfshal. Bij het situeren van het gebouw op de kavel is er rekening gehouden met de meest optimale logistiek voor de bedrijfshal. De kantoorstrook is zo gesitueerd dat er geen sprake is van hinderlijk direct zonlicht en opwarming, maar een maximale kwaliteit aan daglicht en transparantie. Het kantoorgedeelte heeft een open relatie met het voorgelegen open groene landschap en vormt een representatief front op deze zichtlocatie. Om het contrast tussen het gebouw en de natuur te verzachten is er een groen 'scherm' van wilgen voor het gebouw geplaats.

Architectuur

De vormtaal van het gebouw heeft een symbolische verweving met het BPA bedrijfs-DNA. Basis vormt de wens voor een gebouw in één volume, waarin zowel kantoor als hal zijn opgenomen.

De voorzijde van het gebouw is een volledige kantoorstrook. De lange lengte van het gebouw heeft een verticale geleding gekregen door middel van uitspringende muurdelen tussen de ramen om het gebouw visueel op te delen. Het ritme volgt van de opeenvolging van de verschillende handelingen in een gehele verpakkingslijn én herhaling van de veelvoud aan gelijke producten op de lijn.

De verticale muurdelen zorgen ook voor een meer gesloten volume op afstand; bij een dichtere benadering van het gebouw opent de gevel zich juist als ‘showroom’.

De geleding wordt onderbroken door het venster van de bar/kantine en overlegruimtes. Het venster vormt tevens een lijst voor het grote bedrijfslogo. De zijgevel heeft iets extra’s gekregen door een kader ter plaatse van het zonneterras dat gesitueerd is aan de kantine.

Materialisatie

Staal en glas zijn veel toegepaste materialen bij de BPA-verpakkingsmachines. Hieruit is de inspiratie ontstaan voor de keuze van de basis gevelbekleding. Een industriële uitstraling door stalen profielplaten, uitgevoerd in een warme aarde kleurtint die het gebouw, door invloed van de zon, afwisselende kleurnuances geeft. De hoofdaccenten in de gevel, de hoofdentree en het zonneterras, zijn met betonnen kaders omhuld.

Duurzaamheid

In het ontwerp zijn de volgende bewuste duurzame keuzes gemaakt:

  • het gebouw is vormgegeven om zowel opdeling als uitbreiding mogelijk te maken met het oog op toekomstig alternatieve aanwenbaarheid 

  • op duurzaamheid geselecteerde materialen

  • oriëntatie en situering op perceel

Projectgegevens

StatusGerealiseerd
Bouwjaar2017
LocatieCarrosserieweg, Woerden
OpdrachtgeverBPA
ArchitectHD architecten

Classificatie

KantoorBedrijfsgebouw

Activiteiten ontwikkeling

Planontwikkeling

Activiteiten ontwerp

Stedenbouwkundig onderzoek en adviesVolumestudieArchitectonisch conceptMassastudieOntwerp

Activiteiten advies & engineering

Advies en procesmanagementBouwtechnisch adviesBouwtechnische uitwerkingBestek en tekeningenVergunningenaanvraag

Activiteiten projectmanagement

BouwmanagementBouwkostencalculatieBegeleiding vergunningentraject