HD is partner van DBGC. In dit kader ondertekenden wij afgelopen woensdag op de Provada het Paris Proof Commitment. Wij verbinden ons samen met 94 marktpartijen aan een ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen tegen 2040. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen.