Senioren horen midden in de samenleving

Woonzorgcomplexen voor senioren moeten in de visie van HD Groep voor de bewoners vooral een thuis zijn.  “Wonen staat voorop in een omgeving waar voorzieningen binnen handbereik zijn”, zegt Mark Logtenberg, ontwikkelingsmanager zorg.  “We moeten senioren niet aan de rand van een stad of dorp plaatsen maar midden in de …

Ouderen ‘langer thuis’ in eigen wijk

Rotterdammers moeten oud kunnen worden in hun eigen wijk, dichtbij hun sociale contacten. Daarom ondertekenden 41 marktpartijen waaronder HD, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeente afgelopen maandag het ‘Langer Thuis Akkoord’. Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen …

Interview Carolien Vermaas

Binnen HD is de ontwikkeling van senioren- en zorghuisvesting een van de drie focusgebieden. Met de komst van Carolien Vermaas krijgt deze focus een extra boost. Zij trad op 1 juli 2019 toe tot de directie van HD. Carolien studeerde bouwkunde in Delft en deed een MBA in Rotterdam. Ze werkte bij ING Real Estate en vervolgens bij een …

HD trotse founding partner van ZorgSaamWonen

Wij zijn trots dat we ons als founding partner verbonden hebben aan het platform ZorgSaamWonen. ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar – en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van …

Een interview met Vastgoedjournaal

Waar ooit gold dat de jeugd de toekomst heeft, zijn het tegenwoordig vooral de senioren die deze rol opeisen. Mede dankzij de ‘dubbele vergrijzing’: niet alleen neemt hun aandeel in de totale bevolkingsopbouw toe, maar ook de gemiddelde leeftijd doet dat. Bouwen voor senioren wordt dan ook steeds belangrijker. Met andere woorden: …