Initiatief Hout Expo Centrum bij Airport Garden City - Lelystad Airport

4 december bijeenkomst voor houtbranche

Binnenkort ook deel uitmaken van het nieuwe Hout Expo Centrum?

Hout

Hout is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Hout is niet weg te denken in onze samenleving; noch minder uit uw bestaan. Dat weet u als geen ander. Hout leeft; het is groen en duurzaam. En daarom is hout hot. Hout leeft, en u leeft van hout. U houdt van hout en daarom verdient het een centrale plaats: een Centrum.

Centrum

Midden in het land, in de nabijheid van het grootste aaneengesloten loofbos van West-Europa, met de toekomstige Floriade 2022 naast de deur, geworteld in dé provincie met pioniersklimaat, ligt een tuin: Airport Garden City. Een hoogwaardig bedrijventerrein in ontwikkeling, met een prominente plaats voor duurzame technologie en innovatieve bedrijvigheid. Op die plaats waar, met de uitbreiding van vliegveld Lelystad tot twin-airport van mainport Schiphol, alles nog in het teken van groei staat, heeft de gebiedsontwikkelaar OMALA een biotoop ter beschikking gesteld voor het opbloeien van een Hout Expo Centrum. Gesitueerd naast Amsterdam-Lelystad Airport en de A6 is het centraal gelegen en biedt het directe vertakkingen naar alle hoeken van uw netwerk.

Expo

In het Hout Expo Centrum willen we samen de innovaties in de houtbranche, de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de prachtige toepassingen van hout tonen en stimuleren. Daarnaast wordt het een platform voor ontmoeting, kennisdeling en het creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden van en met hout. Dit is alleen mogelijk als er voldoende draagvlak en commitment vanuit de houtsector komt.

Daarom nodigen we iedereen uit de gehele keten van de houtbranche van harte uit voor een bijeenkomst waar we ons initiatief presenteren voor het gezamenlijk oprichten en ontwikkelen van een Hout Expo Centrum.

Het Hout Expo Centrum wordt ontwikkeld door HD | Advies, ontwikkeling en realisatie (www.overhd.nl) in samenwerking met OMALA (www.omala.nl), de gebiedsontwikkelaar van Airport Garden City (www.omala.nl/airport-garden-city).

Voor verdere toelichting op ons initiatief verwijzen we u naar de bijgevoegde brochure.

Programma bijeenkomst 4 december 2014

In deze bijeenkomst willen we met geïnteresseerde partijen uit de gehele houtketen uw wensen, ideeën en mogelijke rol inventariseren en vaststellen om tot een definitieve invulling te komen van het Hout Expo Centrum. Inhoud van het programma:

  • Toelichting Amsterdam-Lelystad Airport Erik Lagerweij, directeur Lelystad Airport

  • Toelichting Locatie Airport Garden City Erik Rijnders, directeur OMALA

  • Toelichting Hout Expo Centrum Alex Limburg, directeur HD

  • Plenaire sessie over Hout Expo Centrum

  • Afsluiting / borrel

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 4 december 2014, van 15.00 tot 17.00 uur bij Giant Europe in Lelystad.

Geïnteresseerden uit de houtbranche kunnen zich t/m maandag 1 december a.s. aanmelden via info@hdgroep.nl.