Henk en Robin Dijkgraaf over 30 jaar HD

‘Mooie plekken maken waar mensen gelukkig worden’

Dertig jaar geleden nam Henk Dijkgraaf, geënthousiasmeerd door vrienden, het besluit om zijn vaste baan bij een bouwbedrijf ‘in te ruilen’ voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat bleek geen slechte keuze. In die dertig jaar bouwde Henk zijn bedrijf uit tot een solide organisatie met een groot aantal mooie en indrukwekkende projecten op de palmares. Henk is nog steeds nauw bij de HD Groep betrokken, maar wel aan de zijlijn. Zoon Robin nam een aantal jaar geleden het stokje van zijn vader over.

Hoe is het zo begonnen?

Henk: ‘Ik was destijds werkzaam in de utiliteitsbouw. Daar kon naar mijn mening behoorlijk op de kosten worden bespaard als we in de vorm van general contracting gingen werken. Ik maakte daar overzichten van en besprak die met vrienden. Zij waren betrokken bij een chemische plant, zochten een locatie voor een nieuwe plant en vroegen mij die te zoeken. Dat lukte en ze zeiden “Ga jij die maar realiseren.” Maar ja, ik was in loondienst. “Dan begin je gewoon voor jezelf,” was hun reactie. Daar dacht ik goed over na en na overleg met mijn vrouw zette ik in 1990 de stap. In het begin realiseerden wij projecten voor opdrachtgevers, na een jaar of drie gingen we ook projecten ontwikkelen.’

Robin: Wanneer stapte jij ‘in’ bij HD?

Robin: ‘In 2007 toen HD Projectrealisatie reeds enkele spectaculaire projecten had gerealiseerd. Het leek me interessant om voor dat soort projecten verantwoordelijk te zijn. HD groeide in die tijd hard en er liepen veel projecten. En toen kwam in 2008 de bankencrisis met alle gevolgen van dien. De markt kantelde en HD moest reorganiseren. Dat was een pittige tijd. Anders dan vele marktpartijen kwam HD nooit echt in financiële problemen. Terwijl ik vroeger altijd riep dat ik mijn vader op financieel gebied te conservatief vond, was ik hem daar toen dankbaar voor. Zo rond 2013 bloeide de markt weer op en nam ik HD over. Ik wilde dat HD zich meer ging richten op de woningmarkt, de binnenstedelijke bouw, de seniorenmarkt en de zorg. Dat bleek een goede keuze en we bouwden de organisatie de afgelopen jaren verder uit.’

Wat is het verschil tussen vader en zoon?

Robin: ‘Het grote verschil tussen ons is dat mijn vader echt aan de projecten werkte en van alle ins en outs van de projecten op de hoogte was. Ik ben van origine milieukundige en heb ik geen bouwkundige achtergrond. Ik ben meer op hoofdlijnen en conceptueel bezig. Die rol past mij ook goed.’

Henk: ‘Ik heb HD na een jaar gesplitst in HD Projectrealisatie een HD Vastgoed.   Robin nam HD Projectrealisatie over. De directie van HD Vastgoed voer ik samen met mijn dochter Heidi. Ik overleg af en toe met Robin over strategische onderwerpen. HD is een familiebedrijf en daar ben ik trots op.’

Wat maakt je trots in het werk van Robin?

Henk: ‘Hij bracht HD naar een volgende fase en verbreedde de dienstverlening waardoor de risico’s zijn gespreid. Ook in lastige tijden durft hij risico’s te nemen. Dit soort zaken bespreken we altijd binnen de familie open met elkaar. Ik vind dat heel waardevol.’

En andersom?

Robin: ‘Ik dacht dat mijn vader alles moeilijk los zou kunnen laten. Omarmde hij een project, dan had het draagvlak. Zo niet, dan werkte het niet. Maar op het moment dat ik aangaf dat ik bij HD wilde instappen, maakte hij ruimte, zonder dat we dat hoefden uit te spreken. Als je een bedrijf overneemt en je wilt een andere koers varen, dan vind ik dat dat ook moet kunnen. Bij belangrijke beslissingen gaf hij zijn mening en soms waren we het niet met elkaar eens. Maar zelfs dan liet hij mij mijn gang gaan. Ik vind het heel knap dat hij mij die vrijheid gaf. HD is toch eigenlijk zijn kindje.’

Henk: ‘Het is mijn derde kind.’

Kijken we naar de toekomst, waar liggen kansen voor HD?

Robin: ‘HD heeft in de senioren- en de binnenstedelijke markt een bijzondere propositie. Onze architecten en ontwikkelaars weten hoe je gebouwen moet ontwerpen voor mensen met een bepaalde zorgbehoefte zoals dementie. We bouwden een mooi netwerk op met brancheorganisaties die in de zorg actief zijn en we zijn mede-eigenaar van een medische kliniek. Dat, in combinatie met onze kennis over vastgoed, zorgt ervoor dat wij in deze marktsegmenten relevant kunnen zijn en mooie projecten kunnen uitvoeren. Daar immers liggen de kansen voor de komende jaren.’

Wat leren jullie uit deze coronacrisis?

Henk: ‘We zitten nog maar in het beginstadium. De economie krijgt nog een deuk, maar de woningbouw en de zorgsector blijven cruciaal. Verder moeten we alle ontwikkelingen goed in de gaten houden en bepalen hoe we daar op inspelen.’

Robin: ‘In onze primaire marktsegmenten is de invloed van corona nog beperkt. De behoefte aan goede duurzame woningen en aan seniorenwoningen zal door de coronacrisis niet wezenlijk veranderen. Wel veranderd de woonbehoefte. Er was jarenlang een enorme trek naar de stad, maar de stad gaat als definitie wel wat ruimer worden en daarvan zullen de randgemeenten profiteren. Meer mensen willen weer een tuin, echter de locaties zijn schaars. Dat zijn golven en dat wordt door het coronavirus versterkt.’

Wat zijn jullie “topprojecten”?

Henk: ‘Dat is De Admiraal in Rotterdam, de woontoren De Admiraal met het daarnaast gelegen kantoor van Aon. We verkregen de locatie samen met een partner waar de woontoren moest worden gebouwd via een veiling. Maar het gebied was groter en de rest van het terrein was in het bezit van een bouwonderneming. Beide partijen moesten een ontwerp maken voor het gebied. Ons ontwerp werd als beste beoordeeld. Wij kochten de bouwonderneming uit en konden aan de slag. Het was heel spannend, maar het is een prachtig project geworden. De topprojecten aan de bedrijfsmatige kant zijn dan toch wel die van de Dutch Flower Group en alle projecten in Moerdijk (red. Orcem, Omya en Wupperman).’

Robin: ‘Voor mij staat Tuin van Noord aan de Noordsingel in Rotterdam, met stip op 1. In 2011 werd HD, destijds samen met BAM Wonen, eigenaar van het Gerechtsgebouw en een gevangeniscomplex uit 1872. De afgelopen tien jaar maakten we enorme pieken en dalen mee: de bouwcrisis, vervuilde grond, funderingsproblemen, deals die afketsten, een aangepast BTW-regime, etc. Gelukkig kantelde de markt en konden we rond 2017 beginnen met de transformatie van het gebied. Inmiddels is het grootste deel van de woningen bewoond. Ik ben enorm trots op de kwaliteit en de toegevoegde waarde die wij aan het Oude Noorden van Rotterdam hebben geleverd.

Maar ook het Hyperbaar Geneeskundig Centrum, de medische kliniek die HD in Rijswijk heeft opgezet, is voor mij een persoonlijk hoogtepunt. Mede dankzij onze inzet en expertise konden we de kliniek samen met twee andere compagnons in 2013 oprichten. Wij zijn nu het tertiaire wondcentrum van de regio Haaglanden en hebben inmiddels 2300 uitbehandelde mensen geholpen. Door de goede resultaten zijn we door het AMC gevraagd een tweede vestiging te openen om ook voor de regio Amsterdam een tertiair wondcentrum te worden. Ik zie het als een voorrecht dat wij zoiets kunnen realiseren.

Ik ben sowieso trots op de mooie joint ventures die we de afgelopen jaren zijn aangegaan en die ieder in hun marktsegment een maatschappelijk belangrijke bijdrage leveren. Zo is Stepforward in vijf jaar uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf dat vervuilde locaties weer een perspectief geeft en tilt Park concepts het VVE beheer en parkmanagement naar een hoger niveau. Inmiddels zijn onze eigen architecten ook gestart onder een aparte label binnen HD; namelijk HD architecten. Zij zijn meer dan een onderdeel van HD en maken het verschil in onze integrale aanpak.’

Is er nog een project dat je graag zou realiseren?

Robin: ‘Wij willen mooie plekken maken waar mensen gelukkig worden. Woningbouw en mensen ligt dicht bij mijn hart. Als HD, alleen of met samenwerkingspartners, ergens het verschil kan maken, dan ben ik tevreden. Henk: ‘De loyaliteit van onze mensen is heel groot. We doen het echt met ons allen. En het is natuurlijk een zegen om samen met de volgende generatie de continuïteit van HD Groep verzekerd te zien.” Robin: Ik vind het ook leuk om onze mensen te enthousiasmeren, te zien hoe ze zich ontplooien om met elkaar mooie projecten te realiseren. HD, dat zijn onze mensen.’

Tekst: Conny Rijken
Fotografie: Marcel Krijger