HD trotse founding partner van ZorgSaamWonen

Het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn

Wij zijn trots dat we ons als founding partner verbonden hebben aan het platform ZorgSaamWonen. ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het fysieke en sociale domein schuiven in elkaar – en daar doorheen loopt dan ook het economisch domein. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. Door de vergrijzing en het langer thuis wonen van kwetsbare mensen is de noodzaak erg groot om met elkaar een Versnellingsagenda 2030 op te stellen.

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We gaan echt aan de slag met elkaar!

Als founding partner van het platform ZorgSaamWonen mogen wij u met korting uitnodigen voor het ZorgSaamWonen Congres. Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en een activatie op gaan te brengen. Het volledige programma vindt u hier en met de HD19 kunt u zich aanmelden tegen een gereduceerd tarief van € 50,00.

Wij hopen u graag te moeten op onze stand maandag 25 november!