Direct omwonenden positief over de ontwikkeling

HD organiseerde in februari een eerste informatieavond over de gebiedsontwikkeling Menheerse Erf. HD kocht in 2021 3,5 hectare grond in Middelharnis van Vastgoed Ontwikkelings Combinatie Middelharnis (VOC). Menheerse Erf wordt een nieuwe, circulaire, levensloopbestendig buurt voor jong en oud met een combinatie van wonen, welzijn en zorg. De inzet is om zowel op ruimtelijk, programmatisch, duurzaam als sociaal maatschappelijk vlak een prachtige nieuwe buurt te maken.

Voor deze ontwikkeling is een Nota van Uitgangspunten opgesteld waarmede het college van B&W heeft ingestemd. De Nota van Uitgangspunten vormt de basis voor een verdere uitwerking van de plannen in de komende periode. Ontwikkelaar HD uit Rotterdam bracht op deze avond de direct omwonenden van deze gebiedsontwikkeling op de hoogte van de plannen in het wijkcentrum van StichtingZijn in samenwerking met Kuipercompagnons, een advies- en ontwerpbureau voor de fysieke leefomgeving.

Over de locatie

Op de plek wordt een nieuwe buurt gecreëerd; ‘Het Menheerse Erf’. HD is voornemens hier een combinatie van wonen, welzijn en zorg te ontwikkelen. HD gelooft in deze combinatie. Er wordt een gezonde balans tussen zorgvragers en zorgdragers gecreëerd, gebruikmakend van de kracht van de locatie. Hierbij wordt de cultuurhistorische en monumentale droogschuur waar vroeger uienzaad werd gedroogd een beeldbepalend element in de nieuwe erfstructuur.

Het Menheerse Erf wordt autoluw gemaakt waardoor er prachtige binnenplaatsen ontstaan. Hier vinden spontane ontmoetingen plaats tussen bewoners in een beschutte omgeving.

Planning

Op dit moment wordt de visie in overleg met de gemeente Goeree Overflakkee verder uitgewerkt, waarna de buurt en diverse zorgpartijen betrokken worden bij de verdere planvorming. Een tweede bijeenkomst is in september 2023.