BluePrint Automation in Woerden realiseert een houten uitbreiding van de bedrijfshuisvesting. HD architecten verzorgde destijds het ontwerp voor de nieuwe hoofdvestiging van BPA en nu ook het ontwerp van deze houten uitbreiding. Tevens voert HD het projectmanagement uit. 

Na de oplevering in 2017 bleek al snel dat het bedrijf uit zijn voegen begon te groeien. Plannen voor uitbreiding ontstonden, waarbij we ditmaal de ambitie hebben gestimuleerd om voor volledig houtbouw te gaan. Al geruime tijd streven we naar ontwerpen gebaseerd op een visie van biobased en circulair ontwerp. Met het voorstel voor een houten bedrijfsuitbreiding sluiten we aan bij de wens van BPA om de CO2-voetafdruk op de leefomgeving zo laag mogelijk te houden.

Het ontwerp omvat een flexibel ontworpen bedrijfshal van ongeveer 6000m², die ook kan worden opgedeeld in losse bedrijfsunits. Elementen in het gevelontwerp, zoals het verticale ritme, verwijzen naar de bestaande vormtaal van de naastgelegen hoofdvestiging van BPA. Ons streven was om zoveel mogelijk natuurlijke materialen toe te passen. Met uitzondering van de vloer en het dak is dit gelukt. Het gebouw heeft een volledig houten hoofddraagconstructie en houten gevel, waardoor in totaal circa 465 ton CO2 in het hele gebouw is opgeslagen. Daarnaast vormt de integratie van groen in de gevel een basis voor het stimuleren en vergroten van de biodiversiteit.

De eerste paal is inmiddels ook geslagen en naar verwachting is de oplevering in het laatste kwartaal van 2024.