Stichting Speelgoedbank Rotterdam is een stichting met als doel het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed aan kinderen van ouders die het hard nodig hebben, maar dit (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Door speelgoed in te zamelen geven zij kinderen de kans om onbezorgd te kunnen spelen. De HD-collega's verzamelden goed en herbruikbaar speelgoed en afgelopen zaterdag brachten collega's Astrid en Conny dit naar Rotterdam. Door hergebruik te bevorderen, helpt de Speelgoedbank Rotterdam niet alleen kinderen, maar draagt ze ook bij aan een groenere en meer milieubewuste stad. En laat dat nu ook onze missie zijn!

Fijn dat wij als HD een bijdrage hieraan hebben kunnen leveren.